Campus Sabadell
Padel Sabadell

PÀDEL - ESCOLA DE PÀDEL - ESCOLA DE 5 A 18 ANYS

Inscripció escola de pàdel de 5 a 18 anys

Campus Sabadell

 INSCRIPCIÓ ESCOLA DE PÀDEL DE 5 A 18 ANYS
Indiqueu si sou socis:

 ESCOLA ENTRE SETMANA – Marca amb una ‘X’ el grup i el dia/es d’entrenament
Iniciació (2010 i 2015) - De 17.45 a 19.15
Dimarts Dijous  

Perfeccionament (2003 i 2009) - De 17.45 a 19.15
Dimarts Dijous  

Tecnificació (totes edats)* - De 17.45 a 20.15
* Inclou entrenament i preparació física
Dilluns Dimecres Divendres

 ESCOLA DE DISSABTES (horari de 09.30 a 11.00) – Marca amb una ‘X’ el grup d’entrenament
Iniciació (2010 i 2015) Perfeccionament (2003 i 2009)
*Per obrir grup, mínim 3 alumnes inscrits

 LLICÈNCIA FEDERATIVA
La llicència federativa és obligatòria a partir dels 9 anys. En el grup de tecnificació, el Club tramitarà directament la llicència a l’inici de la temporada. Per a la resta de grups, indicar si voleu que la tramiti directament el Club:

 REVISIÓ MÈDICA
La revisió mèdica és recomanable per a tots els alumnes de l’Escola de Pàdel. Des del Cercle Sabadellès 1856 hem arribat a un acord de col·laboració amb l’empresa Health Sport 360 per les revisions mèdiques dels nostres alumnes. Disposen d’una revisió bàsica (tipus 1) per 25€ i una revisió ampliada amb prova d’esforç (tipus 2) per 40€. Més informació a info@healthsport360.com

 DESSUADORA OFICIAL DEL CLUB
Tots els alumnes inscrits a l’Escola de Pàdel abans del 30 de setembre de 2020 rebran de regal la dessuadora oficial del Club. El material s’entregarà a partir de novembre de 2020.
Indiqueu la talla:

 DADES DE L'ALUMNE
Nom:
Cognoms:
Data de Naixement: Exemple: 15/11/2000 (dia/mes/any)
DNI:
Algún tipus d'al·lèrgia:
(En cas afirmatiu indiqueu quina/es)

 DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL
Nom:
Cognoms:
Dni pare/mare/tutor legal:
Telèfon fixe:
Telèfon mòbil:
Mail:
Adreça:
Població:

 AUTORITZACIÓ ACTIVITATS, PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
Autoritzo al meu fill/a a assistir a l’Escola de Pàdel 2020-2021 del Cercle Sabadellès 1856 i a participar en totes les activitats programades a l’exterior del Club.

Autoritzo al Cercle Sabadellès 1856 a prendre les decisions que fos necessari adoptar en cas d’urgència mèdica, inclòs el trasllat al Centre Sanitari més proper.

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Cercle Sabadellès 1856 amb CIF G08511172 i domicili social situat a CRTA DE BELLATERRA KM 5,1 08205, SABADELL (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Cercle Sabadellès 1856 té previst realitzar.

Finalitat (captació, registre i tractament de les dades de l’alumne per gestionar la seva inscripció i participació a les activitats organitzades per l’entitat), termini de conservació (durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment citada) i base legítima (el consentiment de l' interessat).
Finalitat (gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals), termini de conservació (10 anys, en compliment de el Codi de Comerç), base legítima (el compliment d'una llei), cessions (les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i / o Administració Pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals que estableix la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei).
Finalitat (captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial), termini de conservació (mentre es mantingui el consentiment prestat) i base legítima (el consentiment de l' interessat).
Finalitat (tramitació de la llicència federativa), termini de conservació (durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment mencionada, excepte obligació legal), base legítima (l’execució del contracte) i cessions (les seves dades i/o les del seu fill/a seran comunicades, en cas de ser necessari, a Agència Tributària, Bancs, Caixes, organismes amb competència en matèria i companyia asseguradora col·laboradora amb la finalitat de complir les obligacions tributàries i fiscals aplicables, permetre la tramitació de la llicència federativa i gestionar la pòlissa d’assegurança. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei).

Així mateix i d'acord amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li comunicacions publicitàries o promocionals, diferents a les comunicacions sobre productes o serveis propis del Cercle Sabadellès 1856, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, accepti la nostra política de privacitat:Finalitat (captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i / o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web i / o xarxes socials de l'entitat), termini de conservació (mentre es mantingui el consentiment prestat) i base legítima (el consentiment de l' interessat). Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada.Finalitat (gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l'acompliment de la normativa a la qual està subjecta l' entitat), termini de conservació (conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat), base legítima (el compliment d'una llei) i cessions (les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i / o Administració Pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei). D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ( "dret a l'oblit"), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic CERCLE1856@CERCLESABADELLES.CAT. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència es a tendiran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment. Cercle Sabadellès 1856 informa que al tramitar la inscripció online atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment

 FORMA DE PAGAMENT
Pagaments mensuals. Es cobrarà en les dates de l’1 al 5 del mes en curs.

Titular
Entitat Bancària
Número de compte bancari (IBAN)
Crta. Bellaterra km 5,10 · 08205 Sabadell
Barcelona · Apartat de Correus 3244
T. 93 721 51 54 · cercle1856@cerclesabadelles.cat
Nota Legal · Mapa web · Política de cookies . Web Anunzia
rfet.es fctennis.cat fcpadel.cat padelfederacion.es enjoc.com fcf.cat